Com m’afecta la notificació electrònica?

Us informem que l’Organisme Autònom de la Diputació de Girona, XALOC, des del passat mes de desembre ha incorporat en les notificacions que s’envien per correu postal, una nota informativa referent al compliment de la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  Tal com regula la llei, s’estableix l’ús obligatori dels mitjans electrònics en les seves relacions amb l’administració per a tots els subjectes relacionats a l’article 14.2 de l’esmentat text legal i l’elecció de fer-ho o no de les persones físiques.

Us adjuntem un díptic informatiu que hem elaborat amb l’objectiu de donar compliment a la normativa i gestionar de forma més eficaç i àgil, els actes administratius. Aquest díptic recull la informació necessària i tracta de la forma més planera possible preguntes com:

 – Qui està obligat?

 –  Què cal fer?

 –  Com ho faig?

A partir de l’1 d’abril del 2020, el nostre organisme, seguint les indicacions de la llei, es relacionarà, únicament, amb les persones obligades a través de mitjans electrònics.

Díptic Informatiu

Captura notificació electronica