Ple ordinari a l’Ajuntament per aquest dijous 22 de febrer a les 20:15

 

Sessió ordinària

Dia: dijous  22 de Febrer de 2018

Hora: 20.15h.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

 

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

Punt 2.- Aprovació de Festes locals per a 2019.

Punt 3.- Modificació d’ordenança fiscal.

Punt 4.- Informes de compliment de període mig de pagament a proveïdors i execució trimestral del pressupost.

Punt 5.- Modificació de crèdit del pressupost.

Punt 6.- Sol·licitud de subvencions i programes.

Punt 7.-  Relació de factures.

Punt 8.- Decrets, comunicacions i assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.