Casa del Delme

La coneguda com a casa del Delme és el magatzem del mas o botiga de la Pabordia de Sant Pere de Roda a Fortià des de l’Edat Mitjana. A la llinda de la porta hi ha una inscripció amb la data 1767 i els símbols històrics del monestir: dues rodes, la mitra de l’abat i les claus de Sant Pere. Símbol del control de Fortià per part del monestir benedictí des del segle X. Les cares fetes amb ceràmica van ser instal·lades fa pocs anys. Al costat es troben altres dues cases d’època moderna que foren remodelades també al segle XVIII.