El Centre Agrícola i Social. El “Centru”

L’edifici, de caràcter popular, va ser construït entre 1931 i 1932 després que les obres s’endarrerissin a causa de la caiguda de la façana per una forta tramuntanada. Acabada la Guerra Civil va ser ocupat per les autoritats franquistes i el 1994 va passar a propietat municipal. Els únics elements remarcables de la construcció són la façana i la motllura de l’escenari, atès que el centre ha estat modificat en el seu interior per adaptar-lo als nous temps.

CentreAgricolaiSocial x web