La Generalitat obre la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les Subvencions per al pagament del lloguer. Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

Les sol·licituds s’han de presentar preferiblement per via telemàtica, en cas de presentar-la presencialment ho podeu fer a les oficines del Consell Comarcal o a  l’Ajuntament.

Trobareu tota la informació i documentació a presentar a la següent web: https://www.altemporda.org/portal/oficina-dhabitatge/subvencions-per-al-pagament-del-lloguer

Termini:

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 27 d’abril de 2021 i finalitza el 4 de juny de 2021.

Documentació:

Descarrega´t la sol·licitud aquí.

Descarrega’t el resum informatiu aquí.

Atesa la situació actual, es recomana tramitació telemàtica.

 Tramitació telemàtica.

Tramitació idCAT.

S’hi poden acollir aquelles persones físiques amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria de subvenció.

Caldrà tenir ingressos suficients per fer front al pagament del lloguer i que aquests no sobrepassin els límits establerts a les bases. L’import de la subvenció serà del 20%, 30% o 40% de l’import del lloguer anual, en funció de la renda de lloguer i els ingressos de la unitat de convivència.

Per a més informació podeu accedir al següent enllaç:

Per saber si sou susceptibles a rebre l’ajuda, podeu realitzar el document excel que trobareu al següent enllaç a l’apartat requisits “simulador publicitat”.