Informació del contribuentCALENDARI AIGUADELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ I GESTIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS A XALOC (Organisme Autònom de la Diputació de Girona)

Trobareu el calendari detallat al següent enllaç.

Recordem que la recaptació d’aquests tributs municipals està delegada a l’Organisme de la Diputació de Girona XALOC. Per tant, els rebuts no es poden liquidar a l’Ajuntament. Xaloc disposa d’un servei d’atenció al contribuent en telèfon 972 900 251, en horari de 9:00 a les 19:00 hores de dilluns a divendres. En aquest telèfon donarà informació sobre qualsevol tema relacionat amb la gestió i recaptació dels tributs de l’Ajuntament de Fortià.

Pagament de rebuts no domiciliats: Si no es tenen els rebuts domiciliats i es disposa de la corresponent carta de pagament, es podrà fer el pagament durant el període de pagament voluntari a qualsevol entitat bancària de les que apareixen en el document o bé, si es disposa de targeta de crèdit o dèbit es pot fer el pagament mitjançant la web http://www.xalocgirona.cat.

Es pot fer fins al darrer dia que consta en la carta de pagament. Si no heu rebut la carta de pagament es pot dirigir a qualsevol les oficines de XALOC on se li facilitarà una carta de pagament vàlida fins a l’últim dia de pagament en voluntària.

  • Sol·licituds de domiciliació: Les persones interessades que no tinguin l’impost domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat podran fer-ho prèvia presentació de la corresponent sol·licitud que s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament, a Xaloc presencialment o bé telemàticament a la seva web un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període voluntari.

Si aquesta es presentés posteriorment, aquesta sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris. Entre d’altres, Xaloc també disposa d’una oficina d’atenció cadastral, per realitzar tots els tràmits en aquesta matèria (canvis de nom de l’IBI, segregacions, obres noves….).


Oficines de Xaloc a Figueres

  • C/ Nou, 169 – 17600 Figueres
  • Telèfons 972 501 365 – 972 678 833
  • altemporda@xalocgirona.cat
  • Horari: Feiners de 9 a 14 h.