Subministraments

AJUNTAMENT DE FORTIÀ

Subministrament d’aigua potable

Telèfon: 972 534 069
Avaries: 602 638 200
ajuntament@fortia.cat

ENDESA

Atenció Client: 902 507 75
Avaries: 800 760 706
Web: www.endesaclientes.com

GAS NATURAL REDES GLP

Servei de subministrament de gas propà canalitzat a Fortià

Atenció client: 900 510 511

Avaries: 900 555 000

E-mail: sgestionre@naturgy.com

Web: https://www.gnredesglp.es/ca/

Telefónica

Movistar

Vodafone

Orange

11818

1485 | 609

1444

1414