Subministraments

AJUNTAMENT DE FORTIÀ

Subministrament d’aigua potable
Telèfon: 972 534 069
Avaries: 602 638 200
ajuntament@fortia.cat


ENDESA

Telèfons: Atenció al Client: 902.50.77.5
Avaries: 800.76.07.06
Web: www.endesaclientes.com


NEDGIA CATALUNYA S.A

Servei de subministrament de gas propà canalitzat a Fortià

Telèfons: Atenció al client 900 708 709
Avaries: 900 750 750
Web: www.nedgia.es

Telefónica: 11818

Movistar: 1485/609

Vodafone: 1444

Orange: 1414