Ple ordinari al Centre Agrícola i Social per aquest dijous 28 de gener de 2021

MOTIU DE LA SESSIÓ

Punt 1.- Aprovació de les actes del Ple de l’Ajuntament de les sessions ordinària de 26 de novembre de 2020, extraordinària de 16 de desembre de 2020 i extraordinària urgent de 19 de gener de 2021.

 

Punt 2.- Aprovació de la metodologia del Pressupost participatiu 2021.

 

Punt 3.- Aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la restauració i rehabilitació de façanes d’immobles.

 

Punt 4.- Aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu per proveir un lloc de treball de peó de neteja viària, recollida porta a porta de fracció orgànica, deixalleria i derivats, com a personal laboral de l’ajuntament de Fortià.

 

Punt 5.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Castelló d’Empúries.

 

Punt 6.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fortià i de Peralada.

 

Punt 7.- Aprovació de la determinació de l’obra del Pressupost participatiu 2020.

 

Punt 8.- Relació de pagaments a proveïdors

 

Punt 9.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 24 de novembre de 2020  fins 26 de gener de 2021.

 

Punt 10.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.

 

Precs i preguntes

 

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.