Ple ordinari al Centre Agrícola i Social per aquest dijous 18 de març de 2021

MOTIU DE LA SESSIÓ

 

Punt 1.- Aprovació de l’acta del Ple de l’Ajuntament de la sessions ordinària de 28 de gener

 

Punt 2.- Aprovació de nova denominació i modificació de nomenclatures de vies municipals

 

Punt 3.- Aprovació del projecte de Camí del Cementiri

 

Punt 4.- Moció Comarcal en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà.

 

Punt 5.- Relació de pagaments a proveïdors

 

Punt 6.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 26 de gener fins el 17 de març de 2021.

 

Punt 7.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts.

 

Precs i preguntes

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.