Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 24 de novembre de 2022

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 24 de novembre de 2022

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Ratificació d’acord de Ple de nomenament de Jutge de Pau substitut
3.- Aprovació de Conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Fortià per a la realització de determinades actuacions en matèria de joventut.
4.- Adhesió a l’acord de criteris generals per als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021 per a aplicar als ens locals catalans que no disposin de representació legal dels seus empleats públics
5.- Aprovació de memòria valorada del tancament perimetral de l’aparcament de la Zona Esportiva Municipal.
6.- Aprovació provisional del Pla de millora urbana de l’àmbit de la Unitat d’actuació núm. 4 delimitada en les Normes subsidiàries
7.- Relació de pagaments a proveïdors
8.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies 28 de setembre i 21 de novembre de 2022
9.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
10.- Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.