Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntment de Fortià per aquest dijous 2 de juny de 2022

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 2 de juny de 2022

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

 

Punt 1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 31 de març i l’extraordinària de 5 de maig de 2022

Punt 2.- Aprovació definitiva de Modificació puntual de paràmetres urbanístics del Pla parcial SUD4.

Punt 3.-  Proposta de dates de festes locals 2023

Punt 4.- Aprovar la pròrroga a l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL

Punt 5.- Modificació de la nomenclatura de vies públiques.

Punt 6.- Aprovació inicial del projecte de restauració de la façana est de la casa Reina Sibil.la de Fortià (segona fase)

Punt 7.- Aprovació inicial de Pla de millora urbana de la Unitat d’actuació número 4. PMU UA4.

Punt  8.- Aprovació provisional modificació puntual Pla parcial SUD4.

Punt 9.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit del Pressupost 3/2022.

Punt 10.- Relació de pagaments a proveïdors

Punt 11.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre els dies  29 de març  i 31 de maig de 2022

Punt 12.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts

 

Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.