Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 27 de juliol de 2023

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 27 de juliol de 2023
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de 17 i 27 de juny de 2023.
2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia de 24 de maig fins a 25 de juliol
3.- Relació de pagaments a proveïdors
4.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.