Ple ordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 26 de gener de 2023

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària

Dia: dijous 26 de gener de 2023

Hora: 19:00h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 24 de novembre de 2022 i 17 de gener de 2023
2.- Relació de pagaments de proveïdors
3.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia emesos entre el 22 de novembre de 2022 i 23 de gener de 2023
4.- Comunicacions i assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.