Ple extraordinari a la Sala de plens de l’Ajuntment de Fortià per aquest dimarts 17 de gener de 2023

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió extraordinària

Dia: dimarts 17 de gener de 2023

Hora: 19.00h.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

 

ORDRE DEL DIA:

1.-  VERIFICACIO I APROVACIÓ DEL TEXT REFOS DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM.4
2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER 2023

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.