Ple extraordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dimarts 25 de juny de 2024

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió extraordinària
Dia: dimarts 25 de juny de 2024
Hora: 19:30h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:

1.- Adhesió a la tercera prorroga del contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica
2.- Conveni de delegació de competències recollida residus especials o perillosos i
adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries
3.- Declaració de refugis climàtics
4.- Aprovació del pla d’emergència en situacions de sequera
5.- Aprovació inicial del pla director d’abastament d’aigua potable
6.- Decret a ratificar

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.