Ple extraordinari a la Sala de plens de l’Ajuntament de Fortià per aquest dijous 2 de novembre de 2023

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió ordinària
Dia: dijous 2 de novembre de 2023
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024.
2.- Relació de pagaments a proveïdors
3.- Precs i preguntes

 

Ús recordem que els plens són públics i oberts a tothom.