Pressupost Participatiu Fortià 2018

RESULTAT DE LA VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

Un cop acabat el període de votació de les propostes, a continuació us detallem les dades i resultats obtinguts.

Durant el període de votació de les propostes validades, comprès entre l’1 i el 9 de desembre, s’han recollit 26 vots a l’urna de l’Ajuntament i 88 vots al formulari online, fent un total de 114 vots.

El cens dels majors de 16 anys és de 655 ciutadans, per tant, la participació ha estat del 17,4%.   

* L’actuació a realitzar amb el pressupost participatiu 2018 serà la número 16, d’instal·lació d’un porxo a l’escola, amb un total de 48 vots i una inversió de 6000 €.

Al següent Document en format PDF trobareu el resultat dels vots obtinguts de cadascuna de les 16 propostes. 


VOTACIÓ DE PROPOSTES (1 al 9 desembre 2018) Fase Tancada

VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES

Aquest document recull el treball fet per la regidoria de participació ciutadana i la validació posterior del Consell del Poble per tal d’informar i/o validar i quantificar les diverses propostes que es van presentar als pressupostos participatius.

I un cop passades a debat del Consell del Poble del passat 22 de novembre, per tal de validar les propostes i fer-les passar a la Fase 4, de votació.

Els criteris que es varen tenir en compte són els següents:

  • Ser de competència municipal.
  • Ser realitzables tècnica i jurídicament.
  • Ser viables econòmicament i ajustar-se a 6.000 €
  • Ser considerades una inversió.

Amb aquests criteris es va procedir a revisar i valorar les diverses propostes presentades. En total es van rebre 47 propostes, de les quals, 16 són vàlides. La resta es descarten pels següents motius: 5 han estat unificades amb altres propostes per tractar-se del mateix tema; 5 per excedir el pressupost de 6.000 €; 6 per ser propostes ja previstes d’execució imminent; 12 per no ser considerades inversió i 4 per ser inviables tècniques i/o legalment.

Trobareu el detall de totes elles al final del següent document.


Un cop valorades les 47 propostes presentades per la ciutadania i validades pel Consell del Poble, s’obre la nova Fase de Votació de les 16 propostes finalistes.

De l’1 al 9 de desembre de 2018 podreu votar online les 24 h al formulari que trobareu a continuació o presencialment a l’urna de l’Ajuntament en horari d’11:00 a 15:00 els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de desembre.

Trobareu una butlleta a la bústia de casa vostra, en cas de necessitar més butlletes les trobareu al costat de l’urna a l’ajuntament o si ho preferiu us les podeu descarregar i imprimir del següent document:

Poden votar tots els veïns empadronats majors de 16 anys.

A la butlleta que trobareu a continuació podeu marcar un màxim de 3 propostes.

Cal omplir totes les dades per poder comprovar el padró.

Al Següent formulari podreu fer la votació online.

Fortià Novembre 2018


PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (16 al 31 octubre 2018) Fase tancada

Enguany l’Ajuntament destina fins a 6.000 € del pressupost municipal a inversions decidides a través de la participació ciutadana.

Cal estar empadronats per participar-hi i ser major de 16 anys.

Fase 1. Presentació de propostes (del 16 al 31 d’octubre)

Podeu presentar les butlletes a:

  • Presencialment a l’Ajuntament, a la Llar dels Jubilats o la Botiga de Fortià
  • Online: A fortia.cat i omplint el formulari

Enviant butlleta omplerta a participacio@fortia.cat

Les propostes han de reunir els següents requisits:

  • Ser competència municipal.
  • Ser realitzables tècnica i jurídicament.
  • Ser viables econòmicament i ajustar-se a 6.000 €.
  • Ser considerades una inversió.

Fase 2. Validació i quantificació per part dels Serveis Tècnics Municipals.


Fase 3. Validació i publicació de les propostes per part del Consell del Poble.


Fase 4. Votació de les propostes validades per part dels veïns empadronats majors de 16  anys.  Data a concretar.