Participació ciutadana

Benvolguts veïns i veïnes, fa a pocs mesos i desprès d’un procés obert a tothom de redacció d’un reglament de participació ciutadana, l’Ajuntament de Fortià el va aprovar definitivament el passat juliol; aquest reglament ens ha de permetre millorar la relació de la corporació amb la ciutadania a l’hora de prendre decisions i aplicar noves polítiques.

Un dels punts que recull el reglament és el procés de participació per decidir en què es gasta una partida destinada a inversions del pressupost a través de propostes dels veïns i una votació per decidir-ne la guanyadora o guanyadores.

Enguany són 6.000€ els destinats al procés participatiu, en el qual els veïns poden participar fent propostes que no sobrepassin la partida pressupostària destinada i que compleixin els requisits que estableixen les bases.

Us animem a participar-hi, així com a estar atents a les properes convocatòries que es facin en el marc de la participació ciutadana.

Regidoria de Participació ciutadana

Octubre 2018