Gestiò de l’orgànica a Fortià. Compostatge casolà i comunitari

  • EL COMPOSTATGE COMUNITARI MECANITZAT   

L’Ajuntament de Fortià va iniciar el 2018 una prova pilot de recollida porta a porta de la matèria orgànica al centre del poble amb compostadors casolans, aquesta campanya s’hi varen adherir 20 habitatges.

Amb la voluntat d’ampliar la zona de recollida a tot el poble, s’ha construït una caseta a la zona esportiva on hi ha instal·lat un Compostador mecànic que permetrà tractar la matèria orgànica de més de 100 habitatges.

És per aquest motiu que us demanem la implicació i l’adhesió a la campanya de forma voluntària amb el benefici econòmic d’una bonificació per habitatge inscrit de 15 € a la taxa d’escombraries.

La recollida es realitzarà els dilluns i dijous a les 8 h del matí, i l’Ajuntament us proporcionarà, un cubell marró de 10 l, un paquet de bosses compostables i un imant per la nevera.


Que heu de fer per inscriure’s a la campanya:

  • Si podeu assistir a la jornada de presentació del projecte amb tècnics del Consell Comarcal el dimarts 15 desembre a les 19 h al Centro.
  • Dirigir-vos a l’ajuntament o al 972 534 069 o ajuntament@fortia.cat i omplir el full d’inscripció i rebreu tota la informació i el material necessari.

Si voleu formar-ne part, heu d’omplir la sol·licitud que trobareu al següent enllaç i entregar-la a l’ajuntament.

Imprès d’inscripció al compostatge comunitari


Enllaços d’interès: 


♻️COMPOST MUNICIPAL♻️

S’han habilitat dos punts de recollida del compost obtingut amb la recollida porta a porta de la matèria orgànica del poble.

✅ Zona esportiva (de dimarts a divendres de 19 h a 21 h).
✅ Deixalleria (dimecres de 10 h a 13 h) o amb el codi.
❗ Podeu agafar-ne lliurement.


EL COMPOSTATGE CASOLÀ

Captura

Sabíeu que cadascú de nosaltres generem gairebé mig quilo de matèria orgànica cada dia? De la bossa d’escombraries que fem a casa dia a dia, gairebé la meitat són restes de menjar o vegetals, que provenen dels nostres àpats i plantes. Actualment, la matèria orgànica que generem la llencem al contenidor de rebuig (el gris), i per tant va a parar a l’abocador. Per evitar els nombrosos problemes que això implica és important reciclar la matèria orgànica amb pràctiques que ho permetin fer.

Alguns municipis de la comarca començaran a seleccionar i recollir la matèria orgànica en contenidors al carrer. Nosaltres, però, podem treballar a tractar aquesta matèria orgànica a través del compostatge casolà i evitar així la despesa d’un nou servei de recollida de matèria orgànica.

Amb la instal·lació d’un compostador una família deixa de produir uns 1.200 kg (més d’una tona!!!!) de residus orgànics a l’any, tenint en compte les restes del jardí com ara la poda o la gespa. Compostant les restes orgàniques reduïm els residus destinats a l’abocador, disminuïm l’ús de fertilitzants químics i obtenim un adob de qualitat.

Actualment, a Fortià hi ha 54 veïns que disposen de compostador al seu jardí o hort, amb un total de 61 compostadors, ja que hi han veïns amb dos compostadors degut al volum generat. Però la resta de veïns que no tenen compostador, dipositen aquests residus al contenidor gris, malbaratant el que es converteix fàcilment en un recurs molt profitós. Ajudeu a Fortià a ser sostenible i a no haver d’incrementar de manera exponencial el rebut de les escombraries: Composteu!

Les llars que tinguin compostador instal·lat tindran una bonificació en el rebut de les escombraries de 30 € a partir de l’exercici del 2018.

Voleu començar a compostar? Informeu-vos a l’Ajuntament! I per a més informació, visiteu el web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Si voleu formar-ne part, heu d’omplir la sol·licitud que trobareu al següent enllaç i entregar-la a l’ajuntament.