Tinença d’animals de companyia

Recordem a tothom qui té gossos l’obligació d’evitar que causin danys a persones, altres animals o embrutin els espais públics.

També que ha d’identificar-lo amb un microxip i inscriure el registre al Cens municipal d’animals de companyia (gossos, gats o fures) en el termini de 3 mesos a partir de la data de naixement.

A més de notificar l’alta haurà de notificar la baixa, la cessió o el canvi de residència de l’animal, així com la sostracció o pèrdua d’aquest.

Aquí us expliquem com fer el tràmit

Impresos per descarregar-vos:

Si voleu informació sobre tinença de gossos potencialment perillosos podeu adreçar-vos al següent ENLLAÇ


Cartell informatiu d’obligació de portar el gos lligat i recollir les deposicions