Responsable de Premsa i Comunicació

Nom: Pol Meseguer Bell (regidor)

email: pol.meseguer@fortia.cat

Cites: Hores concertades.