Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 3994 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial d'ordenances municipals reguladores
Exercici: 2024 Bop: 92-0 Edicte: 3962 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 21-0 Edicte: 591 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria núm. 6/2023
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 554 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva del Pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11252 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11239 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 244-0 Edicte: 10926 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 238-0 Edicte: 10516 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la UA4
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 9990 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9347 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Llista d'admesos i exclosos per a la provisió d'una plaça de peó