Edictes publicats al BOPG

Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1944 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Esmena de l'anunci publicat al BOP núm. 244 de data de 23/12/2022 referent al procés d'estabilització de les places C1 i C2
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1347 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 688 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial de la memòria valorada del tancament perimetral de l'aparcament de la zona esportiva municipal
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 712 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva del document del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 425 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 415 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11547 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la selecció, com a personal laboral fix, per la cobertura definitiva de les places d'administració general C1 i C2 incloses en l'oferta d'estabilització de l'ocupació temporal 2022
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9958 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9957 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva d'uns projectes
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8896 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022