Assemblea General Ordinària de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga

El proper divendres 29 de setembre a les 13.00h del matí, a la capella del convent de Santa Clara, carrer Carbonar s/n de Castelló d’Empuries, se celebrarà l’assemblea general ordinària de la comunitat d’usuaris d¡aigua de la plana litoral de la Muga.

A la reunió es tractaran els punts de l’ordre del dia que trobareu a continuació.
Hi participen diferents sectors i municipis: l’Ajuntament de Roses, el Consorci de la Costa Brava, l’Ajuntament de Fortià, l’Ajuntament de Riumors i l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries; el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el sector agrícola, el sector medi ambiental i el sector industrial i turístic i tots els usaris amb drets d’aigua.

Així mateix es convoca a tots els usuaris de drets d’aigua (pous) a assistir a  l’Assemblea General Ordinària de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga, sota el següent Ordre del dia.

 

O R D R E   D E L   D I A

 

1)      Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de la Junta General Ordinària de 16 de desembre de 2022.

2)      Ratificació i/o renovació dels càrrecs de la Comunitat.

3)      Informació tècnica: Seguiment del Pla d’Actuacions.

4)      Aprovació, si s’escau, tancament comptes del 2022.

5)      Altres assumptes d’interès i/o d’urgència.

6)      Precs i preguntes.

 

Donada la importància dels temes a tractar, li sol·licitem la seva assistència i, en el cas de no poder assistir, li preguem que es comuniqui a Secretaria, a través del correu electrònic dinamitzacio.cuamuga@gmail.com  o delegui la seva representació de forma expressa i per escrit.