Assemblea General Ordinària de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga

Assemblea General Ordinària de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga,convocada  el divendres 16 de desembre de 2022 a les 13:00 hores, a la Capella del Convent de Santa Clara, carrer Carbonar, s/n, de Castelló d’Empúries.

Hi participen diferents sectors i municipis: l’Ajuntament de Roses, el Consorci de la Costa Brava, l’Ajuntament de Fortià, l’Ajuntament de Riumors i l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries; el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el sector agrícola, el sector medi ambiental i el sector industrial i turístic i tots els usaris amb drets d’aigua.

Així mateix es convoca a tots els usuaris de drets d’aigua (pous) a assistir a  l’Assemblea General Ordinària de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga, sota el següent Ordre del dia.

O R D R E   D E L   D I A


1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de la Junta General Ordinària de 8 de juliol de 2022.
2) Actualització del cens: altes i baixes.
3) Seguiment del Pla d’Actuacions per a l’any 2022. Pla d’Actuacions any 2023.
4) Aprovació, si s’escau, el  Pressupost per a l’exercici 2023. Gestió econòmica 2022.
5) Certificat digital de la Comunitat
6) Aprovació, si s’escau, del reglament d’usos agrícoles del Rec i de l’aigua del Molí de Castelló d’Empúries.
7) Altres assumptes d’interès i/o d’urgència.
8) Precs i preguntes.