Assemblea General Ordinària de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga

El proper divendres 8 de juliol a les 13 h del matí, a la capella del convent de Santa Clara, carrer Carbonar s/n de Castelló d’Empuries, se celebrarà l’assemblea de la comunitat d’usuaris de la Muga.

A la reunió es tractaran els punts de l’ordre del dia que trobareu a continuació.
Hi participen diferents sectors i municipis: l’Ajuntament de Roses, el Consorci de la Costa Brava, l’Ajuntament de Fortià, l’Ajuntament de Riumors i l’Ajuntament de  Castelló d’Empúries; el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el sector agrícola, el sector medi ambiental i el sector industrial i turístic i tots els usaris amb drets d’aigua.

Així mateix es convoca a tots els usuaris de drets d’aigua (pous) a assistir a  l’Assemblea General Ordinària de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga, sota el següent Ordre del dia.

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de la Junta General Ordinària de 10 de
desembre de 2021.
2) Actualització del cens: altes i baixes.
3) Aprovació, si s’escau de la memòria de l’entitat de l’any 2021.
4) Estat econòmic.
5) Precs i preguntes.

Donada la importància dels temes a tractar, li sol·licitem la seva assistència i, en el cas de no poder assistir, li preguem que es comuniqui a Secretaria, a través del correu electrònic dinamitzacio.cuamuga@gmail.com o delegui la seva representació de forma expressa i per escrit.